Державний екзамен в групах ХТВ-4 і ХТК-4

29-30 січня 2020 року відбувся комплексний державний екзамен зі спеціальності 181 «Харчові технології», де здобувачі освіти показали рівень засвоєння теоретичного матеріалу  та сформованих практичних вмінь і навичок.

Екзаменаційна комісія, яку очолювала к.т.н., доцент кафедри харчових технологій та готельно-ресторанної справи Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного Загорко Н.П., відмітила високий рівень підготовки майбутніх технологів.

Відмінні знання показали здобувачі освіти групи ХТВ-4: Щербина О.О., Солодилова Є.Р., в групі ХТК-4: Недоступ В.В., Чеботаєв В.С., Сокуренко В.С., Саввіна В.С.

Бажаємо випускникам використати набуті знання у своїй майбутній професійній і суспільній діяльності.