Гуманізація відносин «студент – викладач»

29 березня 2018 року у ВСП “Бердянський коледж ТДАТУ” практичним психологом коледжу Рибалко Катериною Володимирівною було проведено тренінг для викладачів «Гуманізація відносин «студент – викладач».

Метою тренінгу було: пропагувати гуманістичний підхід у роботі з студентами; розвинути вміння педагога правильно оцінити емоційний стан студента; відчувати зміни в почуттях і вчинках, а також визначати причини, що зумовлюють ці зміни. Визнання студента означає усвідомлення його права бути самим собою, не схожим на інших, неповторним у тому розумінні, що він має ексклюзивний темперамент, характер, задатки, які притаманні лише йому та визначають специфіку його інтересів, потреб і здібностей.

Під час тренінгу викладачі аналізували позитивні і негативні сторони студентства, роз’яснювали чого саме навчили студенти викладачів, створювали власний рецепт «ідеального викладача», писали списки мотиваційних фраз для студентів, наприкінці заняття викладачі оформлювали «дошку обіцянок для студентів» та ін.