Практична підготовка студентів групи ГМ-3 спеціальності «Галузеве машинобудування»

З 15 квітня по 10 травня 2019 року студенти групи ГМ-3 спеціальності «Галузеве машинобудування» проходили практичну підготовку з елементами дуального навчання на одному з профільних підприємств міста ПрАТ «Бердянські жниварки».

Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою частиною програми підготовки фахівців. За цей період у студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, розвивається самостійність та відповідальність.

Адміністрація ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» висловлює вдячність голові правління ПрАТ «Бердянські жниварки» Будянському О.В. за співпрацю.