Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти


 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
№ 1187 від 30 грудня 2015 року
Про затвердження Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності закладів освіти
Відповідно до пункту 6 частини першої статті 7, частини другої статті 9
Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” Кабінет
Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів
освіти, що додаються.
2. Установити, що:
 кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у
сфері вищої освіти за спеціальностями, за якими на момент набрання
чинності цією постановою вищі навчальні заклади мають ліцензію на
освітню діяльність, набирають чинності з 1 вересня 2017 року. В зазначений
період кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти за
такими спеціальностями здійснюється відповідно до Ліцензійних умов
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки від 24 грудня 2003 р. № 847;
 підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого
спеціаліста за програмами вищої освіти здійснюється відповідно до вимог
щодо підготовки здобувачів ступеня молодшого бакалавра, а фахівців
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста — вимог щодо підготовки
здобувачів ступеня магістра.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів
України згідно з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 грудня 2015 р. № 1187


скачанные файлы