Положення коледжу


Положення ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ» 

 1. Положення про Відокремлений структурний підрозділ “Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного”
 2. Положення про організацію освітнього процесу
 3. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників і студентів
 4. Етичний кодекс працівників і студентів
 5. Правила призначення і виплати стипендій
 6. Положення про Адміністративну раду
 7. Положення про Педагогічну раду
 8. Положення про здобувачів вищої освіти (студентів)
 9. Положення про класного керівника навчальної групи
 10. Положення про відділення
 11. Положення про заочну форму навчання
 12. Положення про навчальну частину
 13. Положення про циклову комісію
 14. Положення про старосту навчальної групи
 15. Положення про актив навчальної студентської групи
 16. Положення про методичну раду
 17. Положення про навчально-практичний центр
 18. Положення про підрозділ коледжу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників
 19. Положення про організаційно-методичну комісію з контролю (ОМК)
 20. Положення про навчально-методичну лабораторію
 21. Положення про навчально-виробничу майстерню
 22. Положення про методичний кабінет
 23. Положення про навчальну лабораторію
 24. Положення про навчальний кабінет
 25. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
 26. Положення про відпрацювання пропущених занять
 27. Положення про відпрацювання пропущених занять студентам
 28. Положення про ліквідацію академічної заборгованості з навчальних дисциплін студентами
 29. Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці
 30. Положення про переведення студентів, які навчаються за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (за контрактом), на навчання за рахунок видатків державного бюджету
 31. Положення про академічні відпустки та повторне навчання
 32. Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів
 33. Положення про порядок підготовки, формування та видання наказів по студентському складу
 34. Положення про конкурс «Педагогічні інновації»
 35. Положення про порядок організації та проведення дуального навчання у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 36. Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про освіту у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 37. Положення про порядок видачі, заповнення та зберігання залікової книжки студента у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 38. Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку студентських квитків у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 39. Положення про атестацію педагогічних працівників у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 40. Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 41. Положення про наставництво педагогічних працівників ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 42. Положення про взаємовідвідування навчальних занять викладачів у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 43. Положення про тижні циклової комісії у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 44. Положення про відкрите заняття у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 45. Положення про рейтингову оцінку роботи викладацького складу ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 46. Положення про офіційний веб-сайт у глобальній інформаційній мережі Інтернет ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 47. Положення про навчальний план ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 48. Положення про норми часу для планування і обліку навчальної, методичної, наукової й організаційної роботи та складання індивідуальних планів роботи викладачів у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 49. Положення про розклад навчальних занять ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 50. Положення про журнал обліку роботи академічної групи у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 51. Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни викладачів ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 52. Положення про робочу програму навчальної дисципліни у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 53. Положення про організацію і проведення лекції у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 54. Положення про організацію і проведення практичної роботи у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 55. Положення про організацію і проведення лабораторної роботи у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 56. Положення про самостійну роботу студентів у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 57. Положення про курсовий проект (роботу) у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 58. Положення про контрольні роботи навчальних дисциплін у Положення про курсовий проект (роботу) у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 59. Положення про директорську контрольну роботу у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 60. Положення про семестровий контроль і порядок проведення екзаменів та заліків у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 61. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 62. Положення про державну підсумкову атестацію студентів у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 63. Положення про поточне та модульне оцінювання знань студентів в умовах кредитно-модульної системи організації освітнього процесу у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 64. Положення про раду студентську самоврядування відділення ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 65. Положення про практичне навчання студентів у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 66. Положення про організацію та проведення екскурсій зі студентами ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 67. Положення про чергування викладачів та навчальних груп ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 68. Положення про гурток у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 69. Положення про проведення профорієнтаційної роботи у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 70. Положення про нормоконтроль документів у сфері освітнього процесу у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 71. Положення про надання індивідуального графіку відвідування занять у ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 72. Положення про обробку та захист персональних даних працівників коледжу ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»
 73. Положення про Книгу Пошани ВСП «Бердянський коледж ТДАТУ»

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *