Відкрите заняття в групі ГМ-2

12 лютого 2020 року в групі ГМ-2 викладач спецдисциплін Луцишин О.М. провів відкрите заняття з дисципліни «Технічна механіка» на тему: «Згин прямого бруса».

Метою заняття було засвоєння понять про прямий чистий та поперечний згини, згинальний момент та поперечну силу, ознайомлення побудови епюр поперечних сил і згинаючих моментів.

Усі здобувачі освіти добре засвоїли даний матеріал.