Відкрите заняття з «Основ філософських знань»

20 лютого викладачем соціально-гуманітарних дисциплін Рибалко Катериною Володимирівною було проведено відкрите заняття з «Основ філософських знань», на тему «Основний зміст пізнавальної діяльності».

Метою заняття було: з’ясувати проблему пізнання у філософії; виховувати студентів у дусі гармонійного поєднання національних і загальнолюдських цінностей; розвивальна: сприяти розвиткові у студентів навичок логічного мислення.