Відкритий захист курсових робіт

06 лютого 2018 року в рамках тижня циклової комісії економічних дисциплін та сфери обслуговування відбувся відкритий захист курсових робіт з дисципліни «Фінанси» студентами третього курсу спеціальності «Фінанси і кредит». Студенти продемонстрували свої дослідження, новизну висвітлених питань, логічність, послідовність, аргументованість викладеного матеріалу та надали вичерпні відповіді на питання комісії.

Керівник курсової роботи – Шатохіна Віта Іванівна відзначила якість виконаної студентами курсової роботи, рівень знань та набутих навичок щодо висвітленої теми, вміння аналізувати практичну діяльність, обґрунтовувати власну точку зору.