Захист курсових робіт

12-13 лютого 2019 року в рамках тижня циклової комісії економічних дисциплін та сфери обслуговування відбувся захист курсових робіт з дисципліни «Фінанси і кредит» студентами третього курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Студенти продемонстрували свої дослідження, новизну висвітлених питань, логічність, послідовність, аргументованість викладеного матеріалу та надали вичерпні відповіді на питання комісії.

Керівник курсової роботи – Шатохіна Віта Іванівна відзначила якість виконаної студентами курсової роботи, рівень знань та набутих навичок щодо висвітленої теми, вміння аналізувати практичну діяльність, обґрунтовувати власну точку зору.