Захист курсoвих робiт з дисциплiни “Органiзацiя, планування та управлiння”

З 25 по 29 листопада 2019 року у ВСП “Бердянський коледж ТДАТУ”  проходив захист курсoвих робiт здобувачiв освiти спецiальностi 181 “Харчовi технологii” з дисциплiни “Органiзацiя, планування та управлiння”.

Усі здобувачі освіти показали високий рівень підготовки.